Валюта
Разделы

Готовые дипломы (485)
  Авиация и космос (3)
  Водный транспорт (1)
  Гуманитарные (4)
  Железнодорожный транспорт (6)
  Менеджмент (2)
  Механизация сельского хозяйства (32)
  Организация дорожного движения (9)
  Отопление и вентиляция (6)
  Педагогика (3)
  Прикладная математика и информатика (1)
  Проектирование автомобилей (37)
  Проектирование СТО и АТП (57)
  Разработка месторождений (13)
  Ремонт автомобилей (48)
  Станки и оборудование (37)
  Строительство и архитектура (50)
  Технология машиностроения (30)
  Фармация (1)
  Экономика (56)
  Экономическая кибернетика (12)
  Эксплуатация автомобилей (20)
  Электроснабжение (14)
  Энергетика, ТЭС и АЭС (11)
  Юриспруденция (1)
  Технический диплом (прочее) (31)
Готовые курсовые (315)
Чертежи (201)
Готовые контрольные (18)
Готовые отчеты (4)
Книги (2)
Полный список товаровПоиск

Введите слово для поиска. Расширенный поискИнформация

Акции
Продай дипломную или курсовую работу в интернете
Купи больше и получи скидку!
Приведи покупателей и заработай!
Цены и оплата
Авторам
Условия и гарантии
Конфиденциальность
Доставка работ
Прайс-лист (Excel)
Прайс-лист (HTML)
Свяжитесь с намиСтатьи

Новые статьи (0)
Все статьи (14)
Дипломы, курсовые (3)
Интересное (1)
Студенчество (3)
Научные публикации (7)Скидки

Участок по ремонту системы охлаждения двигателей тракторов с разработкой приспособления
Участок по ремонту системы охлаждения двигателей тракторов с разработкой приспособления
6500 руб.
4600 руб.Новинки

Столовая на 100 мест
Столовая на 100 мест
1000 руб.Обмен ссылками

Наши друзьяКаталог » Готовые дипломы » Энергетика, ТЭС и АЭС » Підвищення безпеки енергоблоку з реактором ВВЕР-1000/В-302 при середніх течах теплоносія з першого в другий контур

Підвищення безпеки енергоблоку з реактором ВВЕР-1000/В-302 при середніх течах теплоносія з першого в другий контур

2800 руб. 1400 руб.
Предыдущий товар Товар 3 из 11
категории Энергетика, ТЭС и АЭС
 Следующий товар
Підвищення безпеки енергоблоку з реактором ВВЕР-1000/В-302 при середніх течах теплоносія з першого в другий контур
Увеличить

 

Готовий диплом (магістерська) зі спеціальності Атомна енергетика складається з пояснювальної записки та 10 креслень КОМПАС. Також є доповідь на захист.

ВНЗ: НТУ "КПІ"

 

     

    В атестаційній роботі магістра наведено: опис основного обладнання АЕС, проблеми безпеки енергоблоків з реактором ВВЕР-1000/В-302, опис автоматизованого алгоритму з керування аварією з течією теплоносія першого контуру у другий, тепло гідравлічні розрахунки та оцінка вірогідності підвищення безпеки енергоблоку. Теплогідравлічні розрахунки для обґрунтування алгоритму виконані з використанням комп’ютерного коду RELAP5/MOD3.2. Оцінка вірогідності підвищення безпеки енергоблоку виконувалася за допомогою програмного коду SAPHIRE.

      Для визначення специфічних ознак протікання розглянутої аварії на енергоблоці №1 був виконаний теплогідравлічний розрахунок з проектною роботою систем автоматики та систем безпеки без врахування дій оперативного персоналу. Результати розрахунку показують, що без втручання у аварійний процес оперативного персоналу без накладення додаткових відмов та вихідних подій енергоблок діями систем буде переведений в безпечний кінцевий стан, але при цьому спрацьовує ШРУ-А аварійного ПГ і відбувається викид активності в навколишнє середовище, причому величина викиду пропорційна кількості теплоносія, що був втрачений в течу.

     Для виключення викиду радіоактивності в навколишнє середовище та зниження імовірності помилок оператора і створення умов для переводу РУ в безпечний кіневий стан при виникненні ВПА "Середня теча теплоносія з першого в другий контур" був запропонований автоматизований алгоритм по керуванню даним аварійним процесом, який передбачає ізоляцію аварійного ПГ по парі, підвищення уставки спрацювання ШРУ-А аварійного ПГ, керування тиском першого контуру на рівні, меншому за підвищену уставку роботи ШРУ-А аварійного ПГ, підтримання запасу теплоносія першого контуру та забезпечення стійкого відводу тепла від активної зони через другий контур. В такому випадку дії оператора являються дублюючими, і створюється достатній проміжок часу для прийняття рішень оператором та забезпечення виконання всіх інших функцій безпеки, необхідних для переводу РУ в безпечний кінцевий стан.

     Для підтвердження ефективності запропонованого алгоритму по керуванню аварією з течею теплоносія був виконаний теплогідравлічний розрахунок даної аварії з проектною роботою автоматизованого алгоритму. Результати розрахунку показують, що в результаті впровадження алгоритму при виникненні середньої течі теплоносія з першого в другий контур забезпечується ефективне виконання всіх дій, необхідних для переведення реакторної установки в безпечний кінцевий стан. Крім того, виключається викид радіоактивності в навколишнє середовище через ШРУ-А аварійного ПГ за рахунок підвищення уставок спрацювання ШРУ-А аварійного ПГ та оптимального керування тиском першого контуру.

     В дипломі для підтвердження ефективності автоматизованого алгоритму з підвищення безпеки енергоблоку при виникненні середньої течі теплоносія при накладенні додаткових відмов або ВПА, були проведені теплогідравлічні розрахунки сценаріїв протікання аварійного процесу з відмовою роботи САОЗ ВТ на перший контур та з відмовою переведення САОЗ ВТ на рециркуляцію. Реалізація алгоритму керування аварією при відмові роботи САОЗ ВТ на перший контур дозволяє за рахунок керування тиском першого контуру знизити до мінімуму втрати теплоносія в течу. Тому протікання аварії при відмові САОЗ ВТ у цілому аналогічно протіканню при роботі САОЗ ВТ згідно алгоритму. Разом з тим відмова САОЗ ВТ приводить до більшого дефіциту підживлення першого контуру, що на початковому етапі аварії спричиняється більше зниження рівня в реакторі. 
     При відмові переводу каналів САОЗ ВТ на рециркуляцію згідно алгоритму, оперативний персонал повинен виконати відключення насосів САОЗ ВТ. Дані дії доцільно виконати до заповнення КТ і аварійного ПГ, щоб запобігти роботі БРУ-А аварійного ПГ і, тим самим, не допустити викид радіоактивності в навколишнє середовище.
     Запропонований автоматизований алгоритм забезпечує виконання всіх необхідних функцій для переведення РУ в безпечний кінцевий стан, виключає вихід радіоативності в навколишнє середовище через ШРУ-А аварійного ПГ, створює умови для правильного прийняття рішення під час аварійного процесу і його впровадження знижує частоту пошкодження активної зони на 31.2%, що є значним впливом з точки зору підвищення безпеки енергоблоку. 

 

Зміст

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 6
ВСТУП 9
1 ОПИС ОСНОВНОГО ОБЛАДНАННЯ ЕНЕРГОБЛОКУ З РЕАКТОРОМ ВВЕР-1000/В-302 12
1.1 Опис основного обладнання АЕС 12
1.2 Технічні характеристики основного обладнання АЕС 14
2 ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ АЕС З РЕАКТОРАМИ ВВЕР-1000/В-302 23
2.1 Програма МАГАТЕ по оцінці та підвищенню безпеки АЕС в Україні 23
2.2 Результати поглибленого аналізу безпеки для енергоблоку №1 Южно-Української АЕС 25
2.3 Опис аварії з течею теплоносія з першого в другий контур 28
3 АВТОМАТИЗОВАНИЙ АЛГОРИТМ ПО КЕРУВАННЮ АВАРІЄЮ З ТЕЧЕЮ ТЕПЛОНОСІЯ З ПЕРШОГО В ДРУГИЙ КОНТУР 35
3.1 Необхідність розробки та впровадження 35
3.2 Опис коду RELAP5/MOD3.2 і розрахункової моделі 36
3.3 Критерії прийнятності і стратегія керування аварійним процесом 42
3.4 Початкові умови 44
3.5 Аналіз результатів розрахунків 45
4 ІМОВІРНІСНА ОЦІНКА ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ЕНЕРГОБЛОКУ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ АВТОМАТИЗОВАНОГО АЛГОРИТМУ ПО КЕРУВАННЮ АВАРІЄЮ З ТЕЧЕЮ ТЕПЛОНОСІЯ 65
4.1 Методологічні основи 65
4.2 Опис імовірнісної моделі 68
4.3 Результати кількісної оцінки підвищення безпеки енергоблоку №1 ЮУАЕС в результаті впровадження автоматизованого алгоритму по керуванню аварією з течею теплоносія 83
ВИСНОВКИ 86
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 89
Додаток А 91
Додаток Б 112

 

Креслення

  • Схема принципова теплова енергоблоку АЕС
  • Відділення реакторне ВВЕР-1000
  • Парогенератор ПГВ-1000М
  • Колектор парогенератора
  • Схема нодалізаційна моделі першого контуру
  • Результати розрахунків (2 шт.)
  • Дерева подій
  • Дерева відмов
  • Результати кількісної оцінки

 

Все разделы и чертежи готового диплома могут быть куплены по отдельности.

При необходимости, за отдельную плату осуществим перевод готового дипломного проекта или отдельных его разделов на русский язык.Підвищення безпеки енергоблоку з реактором ВВЕР-1000/В-302 при середніх течах теплоносія з першого в другий контур
Увеличить
Підвищення безпеки енергоблоку з реактором ВВЕР-1000/В-302 при середніх течах теплоносія з першого в другий контур
Увеличить
Підвищення безпеки енергоблоку з реактором ВВЕР-1000/В-302 при середніх течах теплоносія з першого в другий контур
Увеличить
Підвищення безпеки енергоблоку з реактором ВВЕР-1000/В-302 при середніх течах теплоносія з першого в другий контур
Увеличить
Підвищення безпеки енергоблоку з реактором ВВЕР-1000/В-302 при середніх течах теплоносія з першого в другий контур
Увеличить
Підвищення безпеки енергоблоку з реактором ВВЕР-1000/В-302 при середніх течах теплоносія з першого в другий контур
Увеличить
Підвищення безпеки енергоблоку з реактором ВВЕР-1000/В-302 при середніх течах теплоносія з першого в другий контур
Увеличить
Підвищення безпеки енергоблоку з реактором ВВЕР-1000/В-302 при середніх течах теплоносія з першого в другий контур
Увеличить
Підвищення безпеки енергоблоку з реактором ВВЕР-1000/В-302 при середніх течах теплоносія з першого в другий контур
Увеличить
Підвищення безпеки енергоблоку з реактором ВВЕР-1000/В-302 при середніх течах теплоносія з першого в другий контур
Увеличить
Товар был добавлен в наш каталог 23 Январь 2014 г.
Отзывы Количество:
Корзина

Корзина пустаВход

E-Mail:
Пароль:
РегистрацияОпросы

Как Вы узнали о нашем сайте?
поиск
форумы
соц. сети
другие сайты
доски объявлений
от друзей, знакомых
другой вариант
Результаты | Опросы
Голосов:84Поделиться
Заработай с нами

Информация
ВойтиПоследние FAQ

Оплата заказа через QIWI
От чего зависит цена диплома или курсового?
Как быстро я получу оплаченную работу?
Как оформить скидку при покупке нескольких работ?
Как заказать диплом, курсовой по моему заданию?
В каком виде я получу работу?
Как продать свои работы через сайт?
Возможен ли обмен работами?
Какие гарантии даёте?
Как выбрать валюту оплаты?Опросы

Как Вы узнали о нашем сайте?
поиск
форумы
соц. сети
другие сайты
доски объявлений
от друзей, знакомых
другой вариант
Результаты | Опросы
Голосов:84

www.megastock.ru
Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 213410240109


Харьков Онлайн


Все права на размещенный на сайте контент принадлежат их авторам. Если Вы размещаете контент с сайта StudhelperUA на своем ресурсе, размещение активной ссылки на studhelperua.com обязательно. За причиненные вред и/или убытки при использовании размещенного на сайте контента ответственности администрация сайта не несет.